000001Dům s pečovatelskou službou je určen pro starší občany, jejichž zdravotní stav nevyžaduje komplexní ústavní péči. Ubytování je poskytováno na základě nájemní smlouvy pro konkrétní ubytovací jednotku. Byty v DPS jsou určené pro bydlení seniorů a zdravotně postižených občanů, zejména občanů žijících osaměle, příjemců pečovatelské služby, občanů, kteří jsou v základních životních úkonech soběstační, ale pro zajištění některých potřeb potřebují z důvodu věku nebo zdravotního stavu pomoc nebo péči jiné osoby a tuto pomoc nebo péči nemohou zajistit rodinní příslušníci.

V DPS Harmonie je 41 bytových jednotek zvláštního určení I. kategorie, kde klienti bydlí buď samostatně v garsoniérách nebo manželské páry ve dvougarsoniérách a 5 bytů je bezbariérových. Všechny byty jsou standardně vybaveny kuchyňskou linkou s vařičem, zdravotní polohovací postelí, vestavěnou skříní a sociálním zařízením. Ostatní vybavení bytu je ponecháno na klientovi, který si může byt vybavit na základě svých představ, možností a zvyků. Ve vestibulu vstupní haly je recepce, která zajišťuje nepřetržitý provoz po 24 hodin denně, včetně sobot, nedělí a svátků.

DSC_1567Pečovatelskou službu zajišťují pracovnice sociální péče DPS. Dále poskytujeme stravování v jídelně DPS a to jak pro obyvatele domu, tak i pro seniory z terénu Dubče, které je zajištěno dovozem denně teplého a čerstvého oběda s možností dietní stravy. Alternativním řešením je i dovoz zatavené stravy nebo možnost vlastního vaření a stravování ve svých bytech. V případě zájmu poskytujeme i rozvoz obědů seniorům do terénu městské části Praha-Dubeč.

Nájemní byty v DPS Harmonie jsou přednostně určeny pro seniory a zdravotně postižené občany z regionu Dubče a spádových oblastí. Zařízení DPS není zdravotnickým zařízením.