Žádost o poskytnutí nájmu bytu v DPS si může podat státní občan ČR, který:

  • je způsobilý k právním úkonům
  • patří do cílové skupiny
  • nemá dluhy na nájemném za byt
  • je poživatelem starobního nebo plného invalidního důchodu a jeho zdravotní stav a sociální poměry odůvodňují potřebu pečovatelské služby, nebo lze předpokládat, že tuto pomoc bude potřebovat pro postupné ubývání soběstačnosti eventuálně zhoršování se zdravotního stavu. Bydlení v DPS a úkony pečovatelské služby nahradí ty, které mu byly poskytovány v jeho dosavadním bytě

Žádost si mohou rovněž podat manželé či jiné dvojice, které chtějí žít ve společné domácnosti. V tomto případě si uplatňují žádost oba zájemci.

 

Věková kategorie cílové skupiny:

  • dospělí (27 – 64 let)
  • mladší senioři (65 – 80 let)
  • starší senioři (nad 80 let)

 

Žádost vydává ředitelka DPS při osobní návštěvě.

 •