Přílohy k žádosti o poskytnutí nájmu bytu v DPS Harmonie:

Vyjádření lékaře.doc

Vyjádření lékaře.pdf

Sociální šetření.doc

Sociální šetření.pdf