V domě s pečovatelskou službou Harmonie je celkem 41 bytů zvláštního určení, z tohoto počtu je:

 • 27 bytů velikosti         1+0           34,00 m2    – garsoniéry
 • 9 bytů velikosti           2+0           47,20 m2    – dvougarsoniéry
 • 5 bytů velikosti           1+0           41,30 m2    – bezbariérové

Všechny byty jsou vybaveny sociálním zařízením, kuchyňskou linkou, vestavěnou skříní, zdravotní postelí a elektrickým dvouvařičem. Každý byt je osazen samostatným vodoměrem na studenou i teplou vodu, kalorimetrem a elektroměrem.

Nájemné bytů zvláštního určení:

 • Garsoniéra                          7.341,- Kč měsíčně
 • Bezbariérový byt                 8.268,- Kč měsíčně
 • Dvougarsoniéra                  10.516,- Kč měsíčně

Nájemné je uvedeno včetně záloh na služby (teplo, vodné, stočné, elektřina společných prostor, výtah, odpad, atd.). Smlouvu s PRE si uzavírá a spotřebovanou elektřinu hradí nájemce sám.

Přednostně jsou umísťováni občané:

 • patřící do cílové skupiny (tj. osoby se zdravotním postižením, senioři), kteří potřebují čerpat pečovatelské služby
 • s trvalým pobytem v Městské části Praha-Dubeč
 • jejichž rodinní příslušníci žijí v Městské části Praha-Dubeč
 • s trvalým pobytem ve spádové oblasti tj. Praha 10
 • v případě volné kapacity, i občané z jiných lokalit

Nájem v DPS není určen pro občany:

 • kteří jsou z důvodu zdravotního postižení již odkázáni na komplexní péči
 • kteří nejsou v základních životních úkonech soběstační
 • kteří jsou trvale upoutáni na lůžko
 • s inkontinencí
 • s psychotickým onemocněním
 • trpící chronickým alkoholismem, drogovou závislostí, nebo přenosným onemocněním např. TBC, apod.
 • kdy uvedený zdravotní stav je kontraindikací pro soužití obyvatelů v DPS

Obsazenost:

Momentálně je DPS Harmonie plně obsazen, nadále však přijímáme žádosti, které jsou umístěny do pořadníku.