Z důvodu rizika přenosu koronaviru Covid-19 platí od 10. 3. 2020 zákaz návštěv v objektu DPS Harmonie.

 

Monitorujeme situaci a naše zařízení nadále postupuje podle plánu preventivních a krizových opatření pro případ karantény nebo personální nouze.

V současné chvíli jsou pečovatelské služby poskytovány v plném rozsahu. Omezeny jsou pouze volnočasové aktivity a služby kadeřnice, pedikérky a masérky, z důvodu zákazu vstupu cizích osob do objektu DPS.

Upozorňujeme všechny dubečské seniory, kteří v současném výjimečném stavu potřebují pomoc a nemůžou jim ji poskytnout rodinní příslušníci, na možnost využít pečovatelské služby.

 

Na případné dotazy odpovíme Po – Pá od 9,00 do 12,00 hod. na tel. 775 920 271.

 

Poděkování za poskytnutí roušek a pomoci obyvatelům DPS Harmonie

Z pozice ředitelky DPS Harmonie bych touto cestou ráda poděkovala lidem, kteří ochotně a velice rychle z vlastních zdrojů a vlastními silami ušili pro seniory, obyvatele našeho domu s pečovatelskou službou, bavlněné roušky. Samozřejmě i my jsme v DPS Harmonie neotáleli a v rámci možností jsme šili roušky, avšak potřebné množství bychom za udržení běžného chodu našeho domu s pečovatelskou službou, sami nedokázali tak rychle připravit. Jsme pyšní, že naši senioři jsou zcela vybaveni rouškami od ochotníků z Dubče a nejsme tedy odkázáni na pomoc státu, která bude pochopitelně primárně zaměřena na sektor zdravotnictví.

Služby pro obyvatele DPS Harmonie jsou i nadále poskytovány v maximální možné míře a zároveň dbáme na dostatečnou informovanost pro zachování našich klientů v pokud možno poklidném bezpečí.

Nerada bych opomenula dobrovolníky, kteří se nám aktuálně hlásí a nabízejí klientům DPS Harmonie svou pomoc, za což jsme moc rádi. V těchto dnech zvládáme zabezpečit veškeré nákupy, návštěvy u lékaře a vyzvednutí nezbytných léků vlastními silami, avšak velice ochotní jsou i v takto tíživé situaci příbuzní našich klientů (např. vozí nákupy a ulehčí tak pečovatelkám).

Dále děkujeme SDH Praha – Dubeč za pravidelnou desinfekci vstupního portálu DPS Harmonie a za pomocnou ruku při zajištění hladkého a bezpečného dodání roušek od dobrovolníků.

I přes to, že aktuální situace ochromuje celou ČR v různých oborech, včetně ekonomiky, jsme naprosto nadšeni z toho, jak naproti tomu aktivuje obyvatele v pozitivní vlně solidarity a ochoty pomoci ostatním. Ukázalo se, že před problémy nezavíráme oči, nespoléháme se bezvýhradně na vyšší moc a aktivně je řešíme. I za to patří náš dík.

 

Za DPS Harmonie

Bc. Petra Zouplnová

ředitelka